İkinci Adım Hakkında

Dünyanın 70 ülkesinde milyonlarca çocuğa ulaşan İkinci Adım Projesi, orjinal adı ile Second Step, Commitee for Children tarafından geliştirilmiş bir programdır.

Okul ortamında sosyal duygusal gelişimi destekleyen İkinci Adım Programı,  okul öncesi dönemden ilkokul 4. Sınıf düzeyine kadar ayrı programlarla her yaş öğrenciye ulaşmayı amaçlar.

Okuldaki tüm çocukları programa dahil eden İkinci Adım programı empati kurabilme, duyguları yönetme, problem çözme, işbirliği yapabilme gibi sosyal becerileri geliştirirken, çocukların akademik başarılarına da katkıda bulunur.

Artan şiddeti önlemenin en önemli yolunun çocukların sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemek olduğunu fark eden araştırmacılar program geliştirmenin ilk adımlarını 1980’lerin başında atmışlardır.

1986 yılında geliştirilen 1-3. Sınıf öğrencilerini hedefleyen programın 4 ve 5.sınıflara yönelik programı ise 1989 yılında tamamlanmış ve  takip eden yıllarda ise okul öncesi ve orta öğretim sınıfları için hazırlanan programlar da eğitimciler tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

1996 yılında programın şiddeti önleme konusunda etkin olduğuna dair ilk bilimsel makale yayınlanmıştır. 1998 yılında devlet tarafından örnek program seçilen Second Step, 2001 yılından itibaren Norveç, Danimarka, Almanya, Japonya, İngiltere, İzlanda, İsveç ve Filipinler’de uygulanmaya başlanmıştır.

Birçok araştırmaya konu olan ve ödüle layık görülen programın uygulama sonrasında;

  • Okul iklimini olumluya çevirdiği,
  • Öğrenciler arasında kabul ve hoşgörünün artıp, çatışmaların en aza indirgendiği,
  • Akademik başarının arttığı
  • Disiplin cezası alan öğrencilerin sayısında azalma olduğu gözlemlenmiştir.

Sosyal Duygusal Öğrenme hakkında yazılar için tıklayınız.

İkinci Adım Programı, kolayca takip edilen içeriği ve ders işleyiş sistemi ile öğretmenlerin tempolarına ek bir yük getirmeden tüm okulun iklimini olumlu bir şekilde etkileyen bir programdır.  İkinci Adım programını okulunuzda uygulamak üzere satın almak için iletişime geçiniz.